Vraag Advies.nl

Een participatiemaatschappij, wat is dat?

participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij is een firma waarbij je kunt investeren in een deelname in een onderneming. Dat kan zeer interessant zijn voor particuliere en informele investeerders, aangezien de beurs enkel is bestemd voor grote financiële namen. Wanneer je met je eigen vermogen naar een renderende optie zoekt om je geld in te beleggen, dan is een participatiemaatschappij niet zo’n slecht idee! In Nederland zijn er een aantal grote en vooraanstaande participatiemaatschappij waar je met je vermogen kunt deelnemen in onderneming. Bij een daarvan kun je investeren in MKB-ondernemingen met een solvabel trackrecord. In dit blog meer hier over.

Aandelen en obligaties

Via een participatiemaatschappij kun je als informele investeerder aandelen of obligaties kopen. Het ligt er aan wat de maatschappij op een zeker moment uitgeeft. Dit kan namelijk verschillen met de tijd en het soort deelnemingen dat de partij heeft. Aandelen kopen is simpel: als investeerder neem je een aandeel in een deelnemende onderneming waardoor je rendement ontvangt. Wanneer je obligaties koopt van de maatschappij, dan biedt je de betreffende onderneming een lening, waaruit je als verstrekker couponrente ontvangt.

Wat heeft de onderneming er aan?

Het wordt voor MKB-ondernemingen en kleine ondernemers alsmaar lastiger om financiering rond te krijgen via het bancaire stelsel. Daarom is menig ondernemer op zoek naar alternatieve financiering voor zijn of haar MKB-onderneming. In veel gevallen is het voor de ondernemer dan erg handig om een lening af te nemen bij een partij. Wanneer een ondernemer een dergelijke lening afneemt bij een participatiemaatschappij, dan gaat dit meestal in de vorm van een obligatielening, of een aandelenuitgifte. De participatiemaatschappij verkoopt aandelen aan particulier en informele investeerders, welke middels de couponrente een aantrekkelijk rendement kunnen behalen. De ondernemer kan het verkregen kapitaal investeren in innovatie, uitbreidingsplannen of algemene groei. Daardoor hebben alle betrokken partijen belang en tevens baat in een deelneming.

Ondernemer kan weer ondernemen

Met de financiële hulp van participatiemaatschappijen kan de ondernemer weer gewoon door gaan met ondernemen. De deelnemende onderneming wordt vaak wel ingericht om groei verder te stimuleren. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met het management, of met eigenaren. Zij zijn tenslotte degenen door wie de onderneming een succes is geworden. De visie waarmee dat is gedaan moet daarom worden bewaakt. Al met al is een participatiemaatschappij dus een handige partij wanneer je als ondernemer aanvullend kapitaal nodig hebt om door te groeien. En voor investeerders is de participatiemaatschappij een aantrekkelijke optie om een goed rendement te behalen.

Mobiele versie afsluiten